Regulamin

 1.  Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis Get-truck.
 2.  Udział każdego użytkownika jest dobrowolny.
Definicje zawarte w regulaminie:
 1. Get-Truck - serwis ogłoszeniowy w ramach którego użytkownicy internetu mogą zamieszczać ogłoszenia.i je przeglądać.
 2. Użytkownik i ogłoszeniodawca - każda osoba fizyczna która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna bądź inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.
 3. Ogłoszenie - oferta zamieszczona przez ogłoszeniodawcę dotycząca sprzedaży pojazdu.
 4. Konto Ogłoszeniodawcy - zbiór danych utworzonych w serwisie Get-Truck za pomocą których jest możliwe korzystanie z serwisu Get-Truck. Dostęp do konta jest możliwy przez podanie adresu email i hasła.
 5. Pojazd - jest to pojazd samochodowy, motocykl, skuter, motorower, quad, maszyna rolnicza bądź budowlana, a także inna rzecz która może być sprzedawana przez serwis Get-Truck.
 6. Regulamin - Regulamin serwisu Get-Truck.
 7. Cennik - opłaty ustalane przez serwis Get-Truck dla Ogłoszeniodawców
Ogólne warunki korzystania z serwisu Get-Truck
 1. Ogłoszenie jest ustalane samodzielnie przez Ogłoszeniodawcę.
 2. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za treści jakie zamieszcza oraz za publikowane zdjęcia i gwarantuje że są one zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Ogłoszeniodawca dodając ogłoszenie akceptuje regualmin serwisu Get-Truck.
 4. Czas emisji ogłoszenia to 15, 30 i 60 dni. Czas emisji ogłoszenia może być przedłużany przez ogłoszeniodawcę. Za publikację ogłoszeń może być pobrana opłata zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.get-truck.pl
 5. Serwis umożliwia promowanie ogłoszeń zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.get-truck.pl 
 6. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób materiałów dostępnych w ramach serwisu wymaga zgody serwisu Get-Truck.
 7. Zamieszczenie ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę wymaga rejestracji i wypełnienie formularza.
 8. W serwisie Get-Truck można zamieścić ogłoszenie bez rejestracji, jednak takie ogłoszenie ma ograniczenie w postaci ilości zamieszczanych zdjęć do jednego zdjęcia.
 9. Serwis Get-Truck nie odpowiada za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem serwisu przez Ogłoszeniodawcę.
 10. Serwis Get-Truck zastrzega sobie możliwość edycji ogłoszeń lub odrzucenia w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa.
 11. Ogłoszenia zamieszczone w serwisie Get-Truck przez Ogłoszeniodawcę nie mogą zawierać odnośników do innych serwisów ogłoszeniowych.
 12. Serwis Get-Truck może odmowić publikacji ogłoszenia jeśli ogłoszenie mogłoby zaszkodzić wizerunkowi serwisu Get-Truck.
 13. Ogłoszeniodawca ma wgląd do swoich ogłoszeń przez panel udostępniony przez serwis Get-Truck.
Postanowienia końcowe

Serwis Get-Truck zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i cennika. Ewentualne zmiany nie mają wpływu na ogłoszenia dodane wcześniej. Informacje o zmianach zostaną wysłane na adresy email użytkowników podane podczas rejestracji oraz stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie serwisu Get-Truck przynajmniej na 14 dni przez planowaną zmianą.

Biuro obsługi klienta
Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.